Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
„Základní lidskou slabostí je, že člověk nepředvídá bouři, když je pěkné počasí”

PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY


PLS = ZPP

Pracovnělékařské služby = dříve Závodní Preventivní Péče ZPP

 

Každý zaměstnavatel v ČR má povinnost mít uzavřenou smlouvu s poskytovatelem Pracovnělékařských služeb.

 

Pracovnělékařské služby definuje především zákon 373/2011 Sb., O specifických zdravotních službách a následně vyhláška o pracovně lékařských službách a některých druzích posudkové péče (č. 79/2013).

 

Cílem pracovnělékařské služby je ochrana zdraví zaměstnanců.

 

Legislativně definovaný rozsah PLS má sloužit k dosažení tohoto cíle předcházením pracovních úrazů a vzniku nemocí z povolání a vytvářením optimálních pracovních podmínek.

 

SALUBRA realizuje PLS v plném rozsahu na území celé ČR.

 

Prevence:

Preventivní prohlídky – péče o zdraví zaměstnanců

Preventivní prohlídky

Očkování

První pomoc

 

Pracoviště:

Hygienický dohled nad pracovními podmínkami

Kategorizace rizik

Hygienické inspekce a protokoly

Školení, konzultace a poradenská činnost

 

Informace a organizace:

Informační a organizační služby

 

Objednávání, organizace termínů

Komunikace a upomínkové funkce

Vedení lhůtníku

Evidence, výkaznictví

 

- Školení a výcvik zaměstnanců

- Vedení lhůtníku a organizace termínů

- Komunikace se zaměstnavateli a zaměstnanci

- Posudková činnost

- Poradenství

 

Povinnosti:

Zákonné povinnosti

 

Povinnosti zaměstnavatele

Povinnosti zaměstnance

Přehled legislativy PLS

Prevence

Prevence – péče o zdraví zaměstnanců

 

Aktuální lékařský posudek ke stažení zde

Pracovnělékařské služby vyřešíme za vás.

 


Z nepříjemné povinnosti vytvoříme příjemný benefit.