Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
„Základní lidskou slabostí je, že člověk nepředvídá bouři, když je pěkné počasí”

POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE


Zaměstnanec je povinen podrobit se preventivním prohlídkám za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k práci u lékaře, kterého určí zaměstnavatel k provánění Pracovně Lékařské Služby (PLS).

 

Pro PLS byla vyloučena svobodná volba lékaře (§ 9 odst. 2).

 

Vyloučení svobodné volby lékaře se netýká ostatní léčebně preventivní péče, do které náleží například i posuzování dočasné pracovní neschopnosti. Pro tyto případy není svobodná volba lékaře vyloučena a zaměstnavatel volbu zaměstnance není oprávněn omezit.

Pracovnělékařské služby vyřešíme za vás.

 


Z nepříjemné povinnosti vytvoříme příjemný benefit.