Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
„Základní lidskou slabostí je, že člověk nepředvídá bouři, když je pěkné počasí”

PRAKTICKÝ LÉKAŘ


Ordinace Praktických lékařů SALUBRA poskytují primární léčebnou a preventivní péči pro  registrované pacienty a preventivní prohlídky a posudkou činnost v rámci PLS.

 

Praktičtí lékaři (PL) SALUBRA věnují pozornost vlivu dědičnosti a významu příbuzenských a sociálně ekonomických vztahů na některá onemocnění a plní tak funkci rodinného lékaře.

 

Do spektra zdravotnických služeb PL patří:

 

Léčba: Primární diagnostika a terapie infekčních i neinfekčních onemocnění, racionální antibiotická léčba – rozlišení původu infekčního onemocnění - virové x bakteriální měřením CRP, ošetření drobných poranění, EKG s popisem křivky, kontroly TK, odběry biologického materiálu, testy okultního krvácení, kompletní předoperační vyšetření.

 

Prevence: pravidelná měření krevního tlaku, stanovení kardiovaskulárního rizika a monitorování pacientů s rizikem, prevence u PL po dvou letech hrazená zdravotní pojišťovnou, očkování pravidelná, mimořádná i na vlastní žádost (například tetanus, chřipka, infekční žloutenka typu A i B, klíšťová encefalitida, meningokoková meningitida, žlutá zimnice, břišní tyfus a podobně).

 

Administrativa PL: posouzení zdravotní způsobilosti pro řízení motorových vozidel, potvrzení ke studiu, sportovní činnost, zbrojní průkaz, atd., lékařské nálezy pro posouzení zdravotního stavu pro účely mimořádných výhod a příspěvku sociální péče, administrace průkazů v pracovní neschopnosti – neschopenky, návrhy na lázeňskou péči a další.

 


Nemocem je možné předcházet.

 

 

Prevence patří k nejefektivnéjším způsobům využití moderní medicíny.