„Základní lidskou slabostí je, že člověk nepředvídá bouři, když je pěkné počasí”

KATEGORIZACE RIZIK


Zmapování pracovního prostředí, identifikace zdravotních rizik a jejich analýza je základní funkcí PLS.

 

Na základě získaných informací je vypracován návrh na zařazení prací do kategorií - kategorizace prací v souladu s vyhláškou č. 432/2003 Sb. v platném znění.

Pracovnělékařské služby vyřešíme za vás.

 


Z nepříjemné povinnosti vytvoříme příjemný benefit.