„Základní lidskou slabostí je, že člověk nepředvídá bouři, když je pěkné počasí”

HYGIENICKÝ DOHLED NAD PRACOVNÍMI PODMÍNKAMI


Kategorizace rizik

 

Hygienické inspekce a protokoly

 

Školení, konzultace a poradenská činnost

Pracovnělékařské služby vyřešíme za vás.

 


Z nepříjemné povinnosti vytvoříme příjemný benefit.