Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
„Základní lidskou slabostí je, že člověk nepředvídá bouři, když je pěkné počasí”

PŘEHLED ORGANIZAČNÍCH SLUŽEB PLS SALUBRA


SALUBRA servis s.r.o. poskytuje svým klientům služby nelékařského charakteru týkající se Pracovně lékařská péče, které jsou buď povinností zaměstnavatele dle platné legislativy nebo jsou pro zaměstnavatele důležité z hlediska efektivity plnění zákonných povinností zaměstnavatele v rámci PLS. Tyto služby nejsou zdravotnickým výkonem, který může poskytovat jen zdravotnické zařízení na základě registrace. Funkce SALUBRA servis s.r.o.:

 

1. Infolinka SALUBRA servis - provozuje informační telefonní linku, na které zodpovídá dotazy zaměstnanců - objednatele týkající se PLS - zdravotních prohlídek, hygieny pracoviště, zákonných povinností zaměstnanců atd.

 

 

2. Organizace termínů - ve spolupráci s personálním oddělením klienta organizuje termíny prohlídek zaměstnanců.

 

 

3. Rezervační systém - provozuje rezervační systém preventivních prohlídek PLS tak, aby se zaměstnanci objednatele mohli dostavit na předem rezervovaný termín a neztráceli čas čekáním v čekárně.

 

 

4. Efektivita využití PLS - zajišťuje maximální využití zakoupených termínů zdravotnických zařízení poskytujících pro objednatele PLS: v případě absence zaměstnance na rezervovaném termínu prohlídky z důvodů pracovního vytížení nebo nemoci se pokusí využít daný termín pro jiného zaměstnance a zároveň pro chybějícího zaměstnance najít nový vhodný termín.

 

 

5. Evidence a výkaznictví – v případě nesplnění zákonných povinností PLS zaměstnanci objednatele tuto skutečnost eviduje a objednatele o ní informuje.

 

 

6. Aplikace informací o změnách v pracovních zařazeních do systému PLS – v případě změny pracovního zařazení zaměstnance informuje o této změně klient SALUBRA servis, ten provede zařazení pracovníka v nové pracovní pozici do systému PLS. Z tohoto zařazení vyplývá rozsah odpovídající preventivní prohlídky, který SALUBRA servis sdělí příslušnému zdravotnickému zařazení vykonávajícímu pro dodavatele prohlídky PLS.

 

 

7. Komunikace se zaměstnanci - informuje zaměstnance klienta o povinnosti absolvovat preventivní prohlídky PLS vyplývající z platné legislativy a vyzývá je k absolvování preventivních prohlídek – pomocí SMS, telefonování, mailů.

 

 

8. Upomínková funkce - opakovaně vyzývá zaměstnance, kteří se nedostavili na povinnou preventivní prohlídku dle lhůtníku, aby absolvovali prohlídku v náhradním termínu - pomocí SMS, telefonování, mailů.

 

 

9. Vytvoření lhůtníku - v případě, že lhůtník preventivních prohlídek PLS nebyl dosud u klienta veden či vykazuje vážné systémové nedostatky, vytvoří SALUBRA servis pro objednatele systém opakování preventivních prohlídek PLS dle pracovního zařazení a rizikovosti odpovídající platné legislativě.

 

 

10. Vedení lhůtníku - vypracuje a vede pro objednatele „Lhůtník preventivních prohlídek“.

 

 

11. Realizace hygienických opatření - seznamuje zaměstnance objednatele se závěry šetření hygienického dohledu poskytovatele PLS a z něho vyplývajícími opatřeními na pracovišti.

 

 

12. Školící a přednášková činnost – dodavatel provede pro objednatele přednášky týkající se PLS, zdravotní prevence, předcházení úrazům, užívání ochranných pomůcek, aplikaci hygienických nařízení na pracovišti atd.