Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
„Základní lidskou slabostí je, že člověk nepředvídá bouři, když je pěkné počasí”

LÉČBA HEMOROIDŮ


Pozor!

V případě výskytu krve ve stolici je vždy nutné endoskopické vyšetření tlustého střeva!

Hemoroidy mohou zamaskovat současný výskyt  časného stadia kolorektálního karcinomu.

Nevyšetření střeva může mít v takovém případě fatální následky.


Jaké jsou možnosti léčby hemeroidů?


 

Je mnoho způsobů, jak léčit hemoroidy – NEJEFEKTIVNĚJŠÍ METODY LÉČBY HEMOROIDŮ


Konzervativní léčba hemoroidů


V počátcích onemocnění je možné se pokusit o léčbu konzervativní, neoperační. Aplikují se léčivé masti, čípky nebo tablety. Nemocní provádějí sedací koupele ve vývaru z heřmánku či dubové kůry. Dietologická opatření spočívají v obohacení stravy o vlákninu a vitamíny. Konzervativní postup bývá efektivní pouze u hemoroidů prvního maximálně druhého stupně. Odstranění výraznějších hemoroidů vyžaduje lékařský zákrok.

 


Ambulantní odstranění hemoroidů - neoperační zákroky


Velmi efektivní jsou ambulantní metody, které nejsou operací v pravém slova smyslu. Tyto metody se provádějí ambulantně – bez hospitalizace v jednom nebo několika sezeních a povětšinou nevyžadující pracovní neschopnost. Všechny tyto metody směřují k lokálnímu odumření tkáně hemoroidálního uzlu. Liší se způsobem fyzikálního působení.

 

Starší a dnes již méně využívané metody jsou:

 

 

Kryalizace – využívá účinku chladu – k odstranění uzlů je použito rychlé zmrazení,

 

Fotokoagulace a Laserterapie využívají popálení účinkem koncentrovaného světla,

 

Sklerotizace – pomocí speciální injekční jehly je do oblasti hemoroidu vstřikován roztok, který způsobí sklerotizaci – vazivovou změnu uzlu a jeho stažení (vymizení).

 

Dnes nejvíce využívané metody jsou:

 

Barronova ligace – speciální gumový kroužek nastřelený na hemoroid v místě jeho výstupu uzel zaškrcuje a zbavuje přítoku krve. Uzel po tomto výkonu odumře a odpadne.

 

Nevýhodou je častá bolestivost metody při aplikaci gumového kroužku a několik dnů poté. Metoda se zpravidla používá na hemoroidy I. a II. stupně.

 

 

Hemoron – odstranění hemoroidů pomocí nízkovoltážních proudů. Nejmodernější léčebný postup, který získává stále větší oblibu. Největší výhodou metody je její bezbolestnost. Nízkovoltážní proudy působící na hemoroidální uzel je totiž možné přesně nastavit dle individální citlivosti pacienta. Metoda je použitelná na hemeroidy I. až III. stupně. V některých případech i na stupeň IV.

 


Operační zákroky

 

Chirurgická léčba s hospitalizací je vhodná pro malou skupinu pacientů s vysokým stupněm hemoroidů, u kterých ambulantní léčebné techniky selhaly.

 

Klasický chirurgický zákrok spočívá v odříznutí uzlů a podvázání jejich cévní stopky.

 

Nevýhodou této metody je větší bolestivost, rizika spojená s operačním zákrokem v anální lokalitě a delší pracovní neschopnost.

 

Longova metoda je operace, kterou je provedena šicím přístrojem. Velkou výhodou je malá bolestivost, kterou udává až 80 % nemocných, rychlejší rekonvalescence a kratší pracovní neschopnost. Nevýhodou je nutnost úhrady této operace nemocným.